middelalderinfo logo

Redaktør Flemming Elimar Jensen

Retur til forsiden!

MiddelalderInfo
om munke & nonner ,
katolske ordener som:
Antoniter, Augustiner, Cirstercienser,
Benedictiner, Birgittiner, Charteuser,
Dominicaner, Fransiscaner, Helligåndsorden,
Johannitter, Karmeliter, Præmonstratenser
Tempelriddere m.m.Denne side er ajourført 6/2 2014

De forskellige munke ordener - fra middelalderkirken - Pavekirken/Katolsk Kirke:

 • Antoniterordenen
 • Birgittinerordenen
 • Cirstensienserordenen - cisterciensermunkene.
 • Benediktiner munke / de sorte munke
 • Johaniter munkene
 • Dominikanerne og franciskanerne kaldes under ét for tiggermunke.
 • Dominikaner munke - Klostrene med Dominikaner munke tog sig af de syge og fattige, det havde meget stor erfaring med.
 • Franciskaner munke.
 • Helligåndsordenen, en katolsk klosterorden oprettet i Montpellier i Frankrig, som havde til formål at tage sig af samfundets svage, skrøbelige og ældre medborgere - samt tage sig af hittebørn. Helligåndsklosteret i Aalborg lededes af en prior - og klosteret var underlagt moderklosteret i Rom, Santo Spirito in Sassia, som lededes af en stormester.
 • Karmeliterne - Munke ordenen opstod omkring 1150, da vesteuropæiske pilgrimme slog sig ned som eneboere ved en kilde på Karmelbjerget, Haifa, Israel. Kom til Danmark i 1410.
 • Johaniterne (korsbrødrene) & Malteserkorset.
 • Augustinernonnerne i Viborg - bar hvid klædning, som tegn på renhed og kyskhed.
 • Tempelridderne - Pavens elitetropper (soldater).

MiddelalderInfo sider med relation til munke/nonner:

Hvor kom munkene fra?

Munkevæsnet har sin oprindelse i 500-tallets Italien, hvor den hellige Benedikt nedskrev de 73 regler, alle klosterbeboere i princippet skulle leve efter.
Denne samling regler, kaldet Benedikts munkeregel, kom til at danne grundlag for alt klosterliv i den katolske middelalder og frem til nutiden.

>> Se nyt dokument om livet i klostrene her.


De 7 barmhjertighedsgerninger

Med kristendommens gennembrud kom der et helt nyt syn på menneskets værdi -
Der opstod helt nye tjenester - og at en person kunne have medfølelse og omsorg for et andet menneske.

Udfra et vers i Bibelen, Mathæus evangeliet kap. 25 vers 35 - blev følgende 7 regler formuleret:

 1. At give de sultne mad.
 2. At give de hjemløse husly.
 3. At give de tørstige at drikke.
 4. At klæde de nøgne.
 5. Besøge de fangne.
 6. Pleje de syge
 7. Og begrave de døde.

  Disse regler blev retningsgivende helt fra den første kristne tid og frem til idag - det indebærer omsorg, der omfatter både
  medmenneskets fysiske og åndelige behov, som bliver iværksat både med håndens og åndens arbejde.
  Denne omsorg blev i særlig grad udviklet indenfor klostervæsnet og spredte sig ud derfra til samfundet.

Udfra disse 7 regler blev Munkereglen udfærdiget - læs mere om Benediktes Munkeregel her.


Har du spørgsmål eller informatiopner til MiddelalderInfo?
Kontakt MiddelalderInfo her.
Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03


Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.© MiddelalderInfo 2014 - Side er ajourført 6/2 2014


© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com