MiddelalderInfo
Folkeslag i Europa
Angler, jyder, danerne

Hvem var sakserne og anglerne?
Hvornår var der folkevandring?
Rejste jyderne til England? - Hvorfor?
Hvorfor tales der engelsk (angelsaksisk) i England?
Hvor kommer danerne fra?

Redaktør Flemming Elimar Jensen, Horsens

Denne side er ajourført søndag 29. maj 2011


Warning: include(php/soeg.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/middelalderinfo.dk/folkeslag-danmark.php on line 45

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'php/soeg.txt' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/usr/share/php') in /home/www/middelalderinfo.dk/folkeslag-danmark.php on line 45

Oversigt folkeslag i Europa

Folkevandringen i Europa:

Vikingerne rejste ud i verden og kom langt omkring.

 • De norske vikinger drog vestpå til Island, Grønland og Vinland, (New Foundland) på østkysten af Nord Amerika, det var vikingen Erik den Røde der først opdagede Amerika, ikke Colombus, som først kom godt 500 år senere.
 • De svenske vikinger bl.a. gøterne, drog østpå i Østersøen og videre ad floderne ned i Rusland, og via Sortehavet videre til den østlige del af Middelhavet.
 • De danske vikinger drog vestpå til England og invaderede landet, mange byer på østkysten, det såkaldte danelagen, vidner stadigvæk i dag om den store påvirkning som vikingerne havde på dette land. Frankrig, Spanien og Middelhavet var også mål for de danske vikinger som hærgede byer som Paris, Rom og mange andre byer, der enten blev brændt ned eller betalte store mængder guld for at leve i fred .... til næste gang vikingerne kom forbi.

  Se kortet herunder for mere information.

Folkevandringen i Europa i det 5 århundrede, Middelalderinfo


I de første 5 hundrede år e.kr. skete der meget store omvæltninger i hele Europa, bl.a. fordi Romerriget kollapsede, dermed var de forskellige folkeslag, som gennem mange hundrede år havde været underlagt Rom, nu blevet frie. Samtidig skete der store folkevandringer fra vikingerne som drog ud i verden for at finde nye områder.

Uddybene forklaring til kortet herover

Nye artikler kommer senere om:

 • Scoterne (skotterne) forlod Irland 350 og rejste til Skotland
 • Britternes udvandring til Bretagne i 449
 • Frankerne udvidede deres område fra det nuværende Holland/Belgien til Frankrig og sydtyskland

Folkevandringen fra 1. til 5. århundrede

Perioden var præget af store folkevandringer fra vikingerne der drog rundt i hele Europa, samt af Hunnerne, et folkeslag fra Asien, som gennem mange hundrede år drog mod vest, til de kom ind i det område vi i dag kalder Europa. De slagtede og fordrev de lokale folkeslag, der flygtede for at komme væk fra de barbariske horder, som i kraft af deres våben og heste nemt kunne overvinde folkeslagene rundt omkring i Europa. Hunnerne trængte så langt vestpå som omkring Paris - dvs ind i midten af dagens Frankrig!

Artikel om låneord og hvor de kommer fra.

Saxo brugte flere skriftlige kilder bl.a.:

 • den latinske Skjoldungsagaen
 • angelsaksiske krønike,
 • Adam af Bremen,
 • Roskildekrøniken samt
 • Svend Aggesens danmarkshistorie.

Saxo's krøniker er en omfattende samling af informationer som giver et godt indblik i livet dengang.

Folk fra Angel området udvandrede i store mængder til England, sammen med:

 • Jyder - kom fra Østjylland
 • Hardener - fra Vestjylland
 • Saxere (der boede syd for Anglerne fra Slesvig i nord til Hannover området. I dag har vi området NiederSachsen (Nedersaksen) som går fra Elben og længere mod syd, et noget større område end dengang.

  Alle disse befolkningsgrupper invaderede den romerske provins Britannien i det 5 århundrede og oprettede der anglo-saksiske kongedømmer.
  De bosatte sig i Norfolk, Suffolk og Østengland, jyderne længere mod syd langs kysterne i det vi i dag kalder Kent.

Et gammelt navn om Danmark er dene mearc.

Ofte brugt af historie skrivere fra Sydeuropa.

Kongeriget Danmark kaldes på forskellige sprog - se omfattende liste fra Geognames.org

Gamle ord for områder i Danmark samt de områder vikingerne besøgte på deres rejser.

 • Bornholm (Burgenda holm)
 • Langeland (Langaland)
 • Låland (Lolland) og Falster
 • Skåne (Scóneg) - i Skåne boede: Daukeiones (Daneiones)
 • Bleking (Blecingaêg)
 • Øland (Eowland)
 • Gotland
 • Wales (Bretland)
 • Shetland (Hjaltland)
 • Novgorod i Rusland (Holmegård)
 • Kypern (Kipr)
 • Konstantinobel/Istanbul (Miklagård)
 • Gibraltar (Nørvesund)
 • Araberrigerne (Serkland)
 • Sicilien (Sikelø)
 • Hebriderne (Suderøerne)
 • Danelagen - var den østlige del af England fra Skotland i nord tll Thames floden i syd).
 • Skiringsal = Sciringes heale
 • Sillende = Sønderjylland
 • Hedeby = æt Hæum
 • Skåne = Sconeg
 • Meore = Møre
 • Vendland = Weonodland

Området Skania - lå øst for den kimbriske halvø (Jylland) - dvs. det var Sverige (Skandinavien).
Thule - var det navn romerne brugte om landet i nord, Skandinavien.

Andre gamle navne fra Skandinavien:

 • Sveonernes (Sverig) land
 • Svearnes - Sverige (mellem Sverige).
 • Sveerne (Suiones i Uppland),
 • Langobarder levede i det nuværende Tjekkiet
 • Geaterne - danere fra Gøterne

Danmark var opdelt i 3 store områder inden middelalderen:

 • Jylland,
 • Fyn og
 • Sjælland

Der var flere stammer i Jylland:

 • Jyderne, Østjylland
 • Vendelfolk, Vendelboer, nord for Limfjorden.
 • Teutonere, fra Thy
 • Kimbrere, fra Himmerland fra Limfjorden ved Aalborg ned mod Randers
 • Harderne (harudere). Boede i Vestjylland.
 • Anglere, fra den dansk/tyske grænse ned til Slesvig fjord (Hedeby) i Tyskland.

Jyderne

Kom fra Østjylland

Vendelfolk

vendel betyder snoet og er et gammelt navn for Limfjorden.
En vendelbo kommer fra Vendsyssel, det område som ligger nord for Limfjorden.

Teutonerne - kom fra Thy

fra Harboøre til Fjerritslev.

Harderne

et folk fra Vestjylland, hvoraf en del udvandrede til England med vikingerne i det 5 århundrede.
Samtidig med Anglerne og Jyderne. Harderne levede i området kaldet Hardsyssel som næsten er identisk med dagens Ringkøbing Amt.
Folkestammen Harderne er kendt fra yngre jernalder og området betegnedes som meget skovrigt. Byen Harboøre kommer fra navnet Harderne. Nord for Harderne boede/bor Thyboerne.

Gennem middelalderen bredte heden sig og dækkede et kæmpe område fra Limfjorden i nord til Thyborøn i vest, Ringkøbing Fjord i Syd og til Silkeborg i øst.

Sprogforskere mener harde betyder skov/ved og at navnet levede i vikingetiden i f.eks. navnet Hardeknud.

Kimbrerne

Hørte til i Himmerland, fra Ålborg i nord ned til Randers området i syd.
Grækeren Klaudios Ptolemaios der levede ca. 85-165 e.Kr. placerede den Kimbriske Halvø (Jylland), nord for saksernes område.
Kimbrerne vandrede rundt i hele Europa hvor en del af dem bosatte sig i Spanien. Hvor der var kæmpe opgør med romerne som slagtede dem i tusindvis.

Fyn og Sjælland:

Herulerne

levede på Fyn og Sjælland indtil Danerne fordrev dem omkring år 200 e. Kr.
De flygtede herefter til Polen og videre ned til området ved Sortehavet, hvor også folk fra Sverige, goterne (Gøterne fra Sverige) boede.
Senere rejste en del af herulerne tilbage til Sverige og bosatte sig igen sammen med gøterne.

Danerne

Danerne kom oprindelig fra Skåne i Sydsverige og fordrev Herullerne, de folk som levede der og på Sjælland, Lolland/Falster.
Efterhånden overtog Danerne kontrollen i hele landet og kaldet det Danernes Rige - Danmark.
Omkring år 700 var danerne lig med hele Danmark - dvs. området vi i dag kalder Danmark.
Danernes rige var velstående samfund, der kunne producere skibe til langfart, udrustning, fødevarer, og hvor befolkningen var ligemænd; om end man også holdt trælle.

Information om Danmark, befolkningstal gennem tiderne.

Folkevandringen fra det sydlige Danmark og nordtyskland til England omkring år 400:

Anglerne havde hovedsagelig bosat sig i de nordlige områder af England:

 • East Anglia
 • Mercia
 • Northumbria.

Mens Jyderne havde bosat sig helt mod syd i området Kent (syd for London/Themsen) og den sydlige del af Hamshire.

Se kort over England opdelt i Anglerne, sakserne og Jydernes område.

Gennem tiden var der ofte kampe mellem Anglerne og Sakserne som kom til England fra fastlandet.

Det AngloSaksiske sprog - fra anglerne og sakserne, er i dag det vi kalder engelsk.
>> baggrundsinformation om germanerne og deres sprog.

Der kom en stor sproglig indflydelse fra Oldnordisk, fra de invaderende Vikinger i årene 750 - 1000.
Herefter i perioden 1066 til 1300 tallet - kom der en fransk indflydelse over kanalen, fra Normannerne (vikinger),
der invaderede Britannien de kom fra Normandiet i 1066. Disse vikinger kom oprindeligt fra Norge - og talte sproget Nor.

Der var andre folkeslag omkring Danmark bl.a.: Goterne fra Sverige.
Geaterne - danere fra Gøterne

Læs mere om Goterne her! - og de andre folkeslag i Sverige.

Kongerækken i Danmark:

De officielle sider herunder fra Kongehuset