MiddelalderInfo
om tro i Pavekirken / Katolsk kirke
i middelalderen

Læs om munke, klostre, aflad, baggrundsinformation

Redaktør Flemming Elimar Jensen, Horsens

Denne side er ajourført lørdag 21. november 2009Denne side indeholder diverse info om tro i pavekirken, samt links til andre sider:

Pave kirken's kamp mod de "vantro"


NYT!


Andre dokumenter om middelalderen:Før middelalderen var Jylland delt op i 14 sysler - et begreb der kun blev brugt i Jylland:Se et detaljeret kort - med de enkelte sysler i Jylland:

 • Vendsyssel (Horns Herred, Vennebjerg Herred, Børglum Herred, Jerslev Herred, Hvetbo Herred og Kær Herred)
 • Thysyssel (Hillerslev Herred, Hundborg Herred, Hassing Herred, Han Herred og Refs Herred)
 • Sallingsyssel (Morsø Nørre Herred, Morsø Sønder Herred, Salling Nørre Herred, Harre Herred, Rødding Herred, Hindborg Herred og Fjends Herred)
 • Himmersyssel (Slet Herred, Hornum Herred, Fleskum Herred, Års Herred, Hellum Herred, Gislum Herred, Hindsted Herred og Rinds Herred)
 • Ommersyssel (Nørlyng Herred, Sønderlyng Herred, Middelsom Herred, Onsild Herred, Nørhald Herred, Gerlev Herred og Støvring Herred)
 • Hardsyssel (Vandfuld Herred, Skodborg Herred, Hjerm Herred, Ginding Herred, Ulfborg Herred, Hammerum Herred, Hind Herred og Bølling Herred)
 • Åbosyssel (Houlbjerg Herred, Galten Herred, Sønderhald Herred, Rougsø Herred, Djurs Nørre Herred, Djurs Sønder Herred, Mols Herred, Øster Lisbjerg Herred, Vester Lisbjerg Herred, Sabro Herred, Gjern Herred, Hjelmslev Herred, Framlev Herred, Hasle Herred og Ning Herred)
 • Loversyssel (Lysgård Herred, Hids Herred, Vrads Herred, Tyrsting Herred, Nim Herred, Hatting Herred, Bjerre Herred, Voer Herred og Hads Herred)
 • Vardesyssel (Vester Horne Herred, Nørre Horne Herred, Øster Horne Herred, Skast Herred, Gørding Herred og Malt Herred)
 • Jellingsyssel (Nørvang Herred og Tørrild Herred)
 • Almindsyssel (Jerlev Herred, Andst Herred, Brusk Herred, Holmans Herred og Elbo Herred)
 • Barvidsyssel (Tyrstrup Herred, Gram Herred (østlige halvdel) og Haderslev Herred)
 • Ellumsyssel (Kær Herred, Slogs Herred, Rise Herred, Lundtoft Herred, Nybøl Herred og lidt af den østlige del af Søndre Rangstrup Herred)
 • Istedsyssel (Vis Herred, Ugle Herred, Husby Herred, Ny Herred, Skrukstrup Herred og Slis Herred)

Se kort fra middelalderen for resten af Danmark - udsnit af kortet ovenfor!


Stift

Danmark var i middelalderen delt op i kirkelige områder, et Stift - det afløste de forskellige sysler.
Stift er et kirkeligt, geografisk område bestående af provstier.

Den øverste kirkelige myndighed i et stift er biskoppen. Et stift er med andre ord den lokale biskops embedsområde.

Hovedkirken i et stift kaldes en domkirke. Provsten ved domkirken er domprovst (tidligere stiftsprovst) og er biskoppens stedfortræder.
Efter Reformationen - dvs. i de protestantiske områder blev biskop afløst af superintendenter.
Betegnelsen biskop genindførtes dog relativt hurtigt. I sin egenskab af territorialfyrste betegnes han fyrstbiskop.


Danmark er inddelt i 12 stifter, heraf et på Grønland og et på Færøerne
København
Helsingør
Roskilde
Lolland-Falster
Fyn
Færøerne
Aalborg
Viborg
Århus
Ribe
Haderslev
Grønland

Se kort hvor de forskellige stifter ligger her!

Disse stifter har alle en domkirke

Domkirke eller katedral er hovedkirken i et stift, hvortil der i middelalderen var knyttet et domkapitel.
Den er hovedkirke for en biskop eller ærkebiskop som er stiftets øverste kirkelige autoritet. Navnet stammer fra det latinske domus, Herrens Hus.

Danske domkirker

 • Haderslev Domkirke
 • Helsingør Domkirke (Skt. Olai Kirke)
 • Københavns Domkirke (Vor Frue Kirke)
 • Maribo Domkirke
 • Odense Domkirke (Skt. Knuds Kirke)
 • Ribe Domkirke
 • Roskilde Domkirke
 • Viborg Domkirke
 • Aalborg Domkirke (Budolfi Kirke)
 • Århus Domkirke (Skt. Clemens Kirke)
Der kommer senere links til andre sider om de enkelte domkirker!

Birk

Birk var oprindeligt betegnelsen for en mindre retskreds udskilt fra et herred.
Der fandtes både kongelige og kirkelige birker. De kirkelige forsvandt ved reformationen (1536). Ordet birk tilsvarer det tyske Bereich (= område).

Kildehenvisninger


Kontakt MiddelalderInfo her pr. email.

 • Du kan også kontakte mig direkte her på telefon nr. 32 12 25 47 eller mobil nr. 50 50 26 03Warning: include(php/soeg.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/middelalderinfo.dk/tro.php on line 255

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'php/soeg.txt' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/usr/share/php') in /home/www/middelalderinfo.dk/tro.php on line 255


Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03


Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.Side er ajourført lørdag 21. november 2009

© MiddelalderInfo 2009 v/Flemming Elimar Jensen, Webmaster:  Web-Com