middelalderinfo logo


Redaktør Flemming Elimar JensenRetur til forsiden!

MiddelalderInfo
Reformationen i Europa
og Danmark
Denne side er ajourført 28. januar 2013


Læs om relateret information:


Reformationen

Hvad skete der under og efter Reformationen i Danmark?

Pavekirkens enorme mængde ejendomme blev med et slag Kongens!

 • Den katolske kirke var ikke længere den anerkendte landsdækkende kirke - den eksisterede officielt ikke mere, efter ordre fra den danske Konge.
 • Alle katolske ordener i Danmark, Norge og hertugdømmerne ophørte med at eksistere, som en følge af reformationen.
  Al ejendom fra Pavekirken (Katolsk Kirke) blev overdraget til Kongen. Det var en meget stor andel af al ejendom i Danmark og Skandinavien som dermed skiftede ejer! Pavekirken ejede over 30% af samtlige jordbesidelser i Danmark.

Martin Luther:

Martin Luther

Afladshandel afskaffes med Reformationen i Danmark og store dele af Europa.
Da den Protestantiske Kirke ikke accepterer dette!.

Læs om Pavekirkens afladshandel her.


Afladshandel, helgentilbedelse og tilbedelse af Jomfru Maria afskaffes

 • Martin Luther gik med sin Reformation i gang med at afskaffe afladshandlen, helgentilbelsen, Jomfru Maria tilbedelsen etc. og den strenge faste.

Reformationen i Danmark

Hans Tausen

Anses for Danmarks betydeligste reformatorskikkelse,
se billede af Hans Tausen her.

Han blev født i landsbyen Birkende der ligger mellem Nyborg og Odense i 1494.
Hans Tausen må have været omkring 12 år gammel da han kom til at gå i skole i Johanniter latinskolen, Odense, ca. 1447.
Artikkel om Danmarks ældste skolehus i Odense, hvor Hans Tausen har gået i skole.

Senere drog Han Tausen videre til Antvorskov Kloster ved Slagelse for at dygtiggøre sig. Forlod dog Antworskov da han ikke kunne finde sig til rette med al den rigdom der var der - når han ønskede at leve i fattigdom og lære mere om Guds ord og tjene andre mennesker.

Hans Tausen studerede i Udlandet

Rejste herefter videre for at studere til København, Holland og i 1523 til Wittemberg i Tyskland, hvor Martin Luther udbredte sin nye tro.
Luthers Den Reformerte Kirke, som brød totalt med den Katolske Pavekirke, som indtil da havde været den eneste kirke i Europa der var tillladt.
Han sluttede sig til Martin Luther og blev lutheraner i 1523. Han var i Wittenberg - som idag kaldes Lutherstadt Wittenberg, fra 1523-1524.
Rejste herefter retur til Danmark og begyndte at prædike den nye lutheranisme - det var der ikke stor begejstring for i Antworskov, der jo var et Katolsk Kloster.
De forviste ham til Viborg i 1525. Han fik den danske konge, Frederik den 1,s tilladelse og opbakning til at tale lutherdommens sag. I Viborg var han heller ikke populær i de katolske kredse. Kongen udnævnte Hans Hausen til sin personlige kappellan.
I den katolske kirke - blev der altid prædiket på latin - et sprog fra Italien, som kun præster og munkene kunne forstå!
Tænk sig at tale til folket på et sprog de ikke forstår - ufattelig arrogant af den katolske kirke - det havde de praktiseret i over 500 år. Når alle normale mennesker i Danmark talte dansk.

Hans Tausen i Viborg

I året 1527 tiltvinger Viborgs borgere sig adgang til Gråbrødre Klosterets store kirke, hvorefter Hans Tausen prædiker her.
Hans Tausen prædikede i de katolske kirker i VIborg på dansk til danskerne, det vakte meget stor begejstring som ikke havde en jordisk chanche for at forstå hvad præsten sagde i sine prædikener.

Reformation kom til Horsens i 1530

Allerede omkring 1530 havde Horsens fået en reformert menighed, og dette medførte stridigheder med gråbrødrene bl.a. om fire gårde i byen. Byens råd førte an og rejste sagen overfor kongen. Resultatet blev, at kong Frederik d. 1. i 1532 imødekom borgerne og tillod dem at overtage Klosterkirken og bruge den som sognekirke og klosterbygningerne som skole og hospital for fattige, vanføre og syge mennesker. På trods af protester fra munkene, blev de udjaget af byen 27. december 1532, og dermed havde reformationen sejret i Horsens fire år før rigets egentlige overgang til den nye tro.

Pøblen forstod ikke latin

Ordlegen Hokus pokus filihankat - var det som de almindelige borgere og bønder kunne forstå - latin var ikke for den jævne mand i Danmark.
Den katolske tro - som kaldes kristendom - blev overført til Danmark og andre lande - med munke fra Italien - som kun forstod latin - deres modersmål.

Tænk sig at man i kirkerne i godt 500 år talte latin - et sprog som romerne i Italien og alle folk i kirkerne og klostre forstod, men som var totalt uforståeligt for den almindelig mand og kvinde i landet. Latin var det eneste sprog der blev anvendt i kirkerne! Så bønder og håndværkere og almindelig mennesker, som ikke havde lært latin forstod dermed ikke et ord af hvad præsterne sagde - og hvad der blevet sunget om i kirkerne!......

Prædiken i kirken på dansk - modersmålet

Indbygggerne i Viborg var så begejstret for at gå i kirke og høre præsten tale dansk - og så uden at skulle høre om skærsild og afladsbreve, som de var vant til konstant at høre på - som trusler der hang over deres hoveder - at katolikkerne var tvunget til at lade Hans Tausen prædike sin nye lutherske tro i deres katolske kirker!
Det blev aftalt at lave en ordning så folk kunne vælge om de ville høre prædikener fra Pavekirken på latin eller den lutherske tro's på dansk i Viborg.
Fra 1529 holdt han sine lutheranske prædikener ved Sct. Nikolaj kirke i København.

I året 1527 tiltvinger Viborgs borgere sig adgang til Gråbrødre Klosterets store kirke, hvorefter Hans Tausen prædiker Luthers lære her.


Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter trykkes på dansk i 1528
Den tyske bogtrykker Hans Vingaard åbner Viborgs første trykkeri, der trykker Hans Tausens og hans medhjælper Jørgen Jensen Sadolins reformatoriske skrifter.

1529 - Viborg
Viborgs borgere får kongens tilladelse til at rive byens 12 sognekirker ned og i stedet anvende gråbrødrenes og sortebrødrenes store klosterkirker som sognekirker. Hans Tausen bliver sognepræst ved Gråbrødre Kirke og Jørgen Jensen Sadolin ved Sortebrødre Kirke.
Se baggrundsinformation om Viborg i middelalderen og før.

Det var under Hans Tausens ledelse at reformationen blev gennemført i Danmark. I 1536 fik kong Christian den 3. flertallet af de danske katolske bisper arresteret, og fik deres ejendomme beslaglagt. Hermed var vejen banet for den kristne lutherdommens endelige overtagelse som statsreligion i Danmark.
Fra 1538-42 var han lærer for præsterne i Roskilde og var fra 1542 biskop i Ribe. Han oversatte Bibelen til dansk, forfattede en prædikesamling og skrev nogle salmer, hvoraf enkelte stadig findes i salmebogen.
>> Læs mere om Hans Tausen her

Kong Frederik den 1 - trodser Paven 1. juni 1526
Den danske Kong Frederik d. 1 af Gottorp spiste med fryd kød en fredag i juni 1526 på Københavns Slot. Til stor foragt for bispen der rapporterede det til Paven. Den fredag hvor stegen var over ilden i køkkenet på Københavns Slot blev Pavens middelalderlige kirke herredømme i Danmark afsluttet.

Selve reformationen kom først godt 10 år senere i 1536 til Danmark.
Kirkens ejendom bliver overdraget til staten. Den danske konge gjorde med et slag den katolske kirke i Danmark ugyldig - det var nu kun den reformerte Kirke, der byggede på Martin Luther, som var den rigtige kirke - og godkendt af Kongen.
Dermed kunne kongen i et hug overtage alle ejendomme og jordbesiddelser i hele Danmark - og det var næsten 30% af al jord i Danmark der var ejet af Pavekirken.

De katolske munke fik mange steder lov til at leve videre i deres klostre. Men der måtte ikke komme nye munke til!
Dvs. i løbet af få år tier døde munkene og dermed også klostrene.
>> se dokument om de katolske klostre i Danmark.

Bibelen oversættes til tysk af Martin Luther

Luthers oversættelse af Bibelen til tysk i året 1522, fik stor indflydelse på oversættelser til mange andre sprog.

I England blev Tyndale ophavsmand til en engelsk oversættelse af det Nye Testamente i 1526, men han nåede ikke at gøre Gamle Testamente færdig, da han blev brændt på bålet for kætteri.

Der var en konflikt mellem to bibeloversættelser:
 • Bishops' Bible fra 1539 og
 • Geneva Bible 1560.

 • King James version
  For at lave en fælles oversættelse nedsatte man en konvention som skulle oversættes fra grundsprogene og det resulterede i King James Version (1611).

Bibelen oversættes herefter til dansk

Den første oversættelse af hele Bibelen på dansk var Christian III's Bibel fra 1550.
I det 16.-17. århundrede er det Luthers Bibel der ligger til grund for mange af de danske oversættelser som senere kommer:

 • Frederik II's Bibel (1589)
 • Christian IV's Bibel (1633).

Den første danske oversættelse med grundsprogene som forlæg blev produceret af biskop Resen og siden revideret af biskop Svane og er kendt som
den Resen-Svaningske Bibel fra 1647.

Læs mere om Bibelens udvikling og oversættelse til nye sprog her (baggrundsinformation).

Her kommer mere information om de folk som katolsk kirke omtalte som "vantro" samt nye kristne grupper
som opstod under og i forbindelse med reformationen rundt omkring i Europa.

Katharerne

Katolsk kirke førte et korstog mod albigenserne/katharerne i de sydfranske område Langedoc og Toulouse op mod Pyrenæerne - under et kaldet Okzitanien.

Hugenotterne

Hvem var Herrnhuterne?

Hvem var Calvinisterne?Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03

Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.

© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com


© MiddelalderInfo 2013 - Siden er ajourført 28. januar 2013