MiddelalderInfo ved Flemming Elimar Jensen, www.web-com.dk

MiddelalderInfo
Fortalen til
Codex Holmiensis - Jyske Lov
af Kong Valdemar


MiddelalderInfo redaktør Flemming Elimar Jensen

Retur til forsiden!
ajourført 18. november 2012

 Jyske lov, 1241 ved Kong Valdemar. Med lov skal land bygges, men ville hver mand nøjes med sit eget og lade mænd samme rettigheder, da behøvede man ikke en lov..

(Med lov skal land bygges, men ville hver mand nøjes med sit eget
og lade mænd nyde samme rettigheder,
da behøvede man ikke en lov...

Loven skal være ærlig og tålelig...)

Se billede af Jyske lov fra Det Kongelige Biblioteks webside.
Billed af bogen Jyske Lov, forside, indhold og bagside.

Fortalen til Jydske Lov af Kong Valdemar

Med lov skal land bygges, men ville enhver nøjes med sit eget og lade andre nyde samme ret, da behøvede man ikke nogen lov.
Men ingen lov er jævngod at følge som sandheden, men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden.   
Var der ikke lov i landet, da havde den mest, som kunne tilegne sig mest. Derfor skal loven gøres efter alles tarv, at retsindige og fredsommelige og sagesløse kan nyde deres fred, og uretfærdige og onde kan ræddes for det, der er skrevet i loven, og derfor ikke tør fuldbyrde den ondskab, som de har i sinde.
Det er også rigtigt, dersom nogen ikke af frygt for Gud og kærlighed til retten kan lokkes til det gode, at frygten for øvrigheden og landets straffelov da kan hindre dem i at gøre ilde og straffe dem, hvis de gør det. 

Loven skal være ærlig og retfærdig, tålelig, efter landets sædvane, passende og nyttig og tydelig, så at alle kan vide og forstå, hvad loven siger. Loven skal ikke gøres eller skrives til nogen mands særlige fordel, men efter alle deres tarv, som bor i landet. Heller ikke skal nogen mand dømme mod den lov, som kongen giver, og landet vedtager; men efter den lov skal landet dømmes og styres. Den lov, som kongen giver, og landet vedtager, den kan han heller ikke ændre eller ophæve uden landets vilje, medmindre han åbenbart handler mod Gud.
 
Det er kongens og landets høvdingers embede at overvåge domme og gøre ret og frelse dem, der tvinges med vold, såsom enker og værgeløse, børn, pilgrimme og udlændinge og fattige – dem overgår der tiest vold – og ikke lade slette mennesker, der ikke vil forbedre sig, leve i sit land; thi idet han straffer og dræber ugerningsmænd, da er hans Guds tjener og landets vogter.
Thi ligesom den hellige kirke styres af pave og biskop, således skal hvert land styres og værges af kongen ellers hans embedsmænd.

Derfor er også alle, der bor i hans land, skyldige at være ham hørige og lydige og underdanige, og til gengæld er han skyldig at give dem alle fred. Det skal alle verdslige høvdinger også vide, at med den magt, Gud gav dem i hænde i denne verden, overdrog han dem også at værge sin hellige kirke mod alle krav. Men bliver de glemsomme eller partiske og ikke værger, som ret er, da skal de på dommens dag stå til ansvar, hvis kirkens frihed og landets fred mindskes ved deres skyld i deres tid. 

Vide skal alle, der ser denne bog, at kong Valdemar, den anden søn af Valdemar, der var Sankt Knuds søn, da han havde været konge i ni og tredive vintre, og der var gået tusind og to hundrede og fyrretyve vintre, efter at Vor Herre var født, i den næstfølgende marts måned lod skrive denne bog og gav denne lov, som her står skrevet på dansk [a danskæ], i Vordingborg med samtykke af sine sønner, der var til stede, kong Erik, hertug Abel og junker Christoffer og Uffe, der da var ærkebiskop i Lund, og biskop Niels i Roskilde, biskop Iver i Fyn, biskop Peder i Aarhus, biskop Gunner i Ribe, biskop Gunner i Viborg, biskop Jens i Vendsyssel og biskop Jens i Hedeby og desuden med samtykke af alle de bedste mænd, der var i hans rige.

De enkelte lovbøger i Jyske Lov:

Jyske Lov, 1. bog
Jyske Lov, 2. bog
Jyske Lov, 3. bog


Andre danske love i middelalderen:

Riber Ret (Ribe byret)

blev udstedt 26. juni 1269 af Erik 5. Klipping på Danehoffet på Nyborg Slot. Ribe var ikke den første by, som dermed fik egen lov.

I forhold til Jyske Lov udviste Riber Ret større strenghed i sine straffe for sår og drab, f.eks. åbnede Jyske Lov mulighed for at dømme en forbryder fredløs, hvor Riber Ret idømte dødsstraf.
København, Roskilde og Lund havde også egen lovgivning. I forhold til disse var Ribes love mere udførlige.
På grund af Ribes hårdere straffe opstod talemåden "Tak du din Gud, min søn, sagde kællingen, at du ikke kom for Riber Ret" - hun så sin søn hænge i Varde galge ved Tinghøj.

Slesvig havde fra ca. år 1200 som den første by egen lov, og denne var udstedt på et tidspunkt, hvor Valdemar 2. Sejr endnu var hertug i Sønderjylland.
År 1241 udgav han som konge Jyske Lov.
Slesvigs lovbog støttede sig til de samme gamle vedtægter, som Jyske Lov udgik fra.


Warning: include(php/soeg.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/middelalderinfo.dk/jyskelov.php on line 228

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'php/soeg.txt' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/usr/share/php') in /home/www/middelalderinfo.dk/jyskelov.php on line 228


Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03

Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.
Ajourført 18. november 2012


© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com