MiddelalderInfo logoRetur til forsiden!

Redaktør Flemming Elimar Jensen


MiddelalderInfo
Folkeslag i Europa

Hvem var sakserne og anglerne?
Hvornår var der folkevandring?
Rejste jyderne til England?
Hvorfor tales der engelsk (angelsaksisk) i England?
Hvor kommer frankerne fra?
Hvem var Normannerne?

Denne side er hovedsiden om folkeslag - hvorfra du via omtale og links kommer
direkte til nye websider om de enkelte folkeslag!
Dette har jeg valgt at gøre da materialet efterhånden er blevet meget omfattende.


Denne side er ajourført 13/3 2014Folkevandringen i Europa fra 1. til 5. århundrede

Perioden var præget af store folkevandringer bl.a. vikingerne og mange andre folkeslag som drog rundt i hele Europa, samt af Hunnerne, et folkeslag fra Asien, som gennem mange hundrede år drog mod vest, til de kom ind i det område vi i dag kalder Europa. De slagtede og fordrev de lokale folkeslag, der flygtede for at komme væk fra de barbariske horder, som i kraft af deres våben og heste nemt kunne overvinde folkeslagene rundt omkring i Europa. Hunnerne trængte så langt vestpå som omkring Paris - dvs ind i midten af dagens Frankrig!


Se kortet herunder for mere information.

Folkevandringen i Europa i det 5 århundrede, Middelalderinfo

Romerriget falder fra hinnanden

I de første 5 hundrede år e.kr. skete der meget store omvæltninger i hele Europa, bl.a. fordi Romerriget kollapsede, dermed var de forskellige folkeslag, som gennem mange hundrede år havde været underlagt Rom, nu blevet frie. Samtidig skete der store folkevandringer - grupper som drog ud i verden for at finde nye områder.

Uddybene forklaring til kortet herover - linker videre til nye dokumenter om emnet:

 • Anglerne
 • Allemanerne - dem vi i dag kalder tyskerne. De boede helt nede i den sydllige del af Tyskland op mod Alperne.
  Ordet Allemagne - bruges stadigvæk i dag i det franske sprog for Tyskland!
 • Langobarderne
 • Friserne - fra Rømø til Holland - langs vadehavet ud mod Vesterhavet.
 • Baskere i Akvitanien i vest (nordlige del af Spanien)
 • Svebiske Rige - de boede i den nordvestlige del af Spanien ud mod Atlanterhavet. (Der hvor baskerne bor idag).
 • Sakserne tog magten over landskabet Borahtra (Westfalen) i 697.
 • Alaner i Burgund og Provence (sydlige del af Frankrig).
 • Bretoner i nordlige del af Frankrig, Bretagne.
 • Belgien (Wallonien).
 • Normannerne - vikinger fra Skandinavien.
 • Frankerne ->> læs mere om Frankerne her.
 • Tyske kejsere
 • Sakserne
 • Angelsaksere
 • Jylland og folkeslag derfra
 • Goterne udvandrede fra sydsverige til det Europæiske fastland, se artikkel om goterne her.
 • Vestgoterne og deres Rige
 • Østgoterne og deres Rige
 • Østromerske Rige omkring Byzans / Konstatinobel - vore dages Istanbul i Tyrkiet.
 • Burgunderne fra sydsverige og Bornholm.

 • Pikterne var et keltisk folkeslag, der udgjorde et samfund i områder af dagens Skotland i perioden fra ca. 200 til ca. 850.
  Folkeslaget, der ikke efterlod skriftlige kilder, blev langsomt opløst efter en sammenlægning med Dalriada og skotterne.
 • Caledonien er navnet på det nuværende Skotland,
 • Skotland er en sammensmeltning af pikter, irske indvandrere i kongeriget Dal Riada og britiske folkeslag.
  Scoterne (skotterne kom fra Irland som de forlod i år 350 og rejste til Skotland.
  Scots Gaelic: Albannach

 • Bretonerne er Bretagnes indfødte befolkning, men de er selv indvandrere, da de er Britternes udvandring til Bretagne i år 449,
  som har overtaget landet fra de første, keltiske gallere.
  I dag kan man ikke sige med sikkerhed, om det bretonske sprog kun er indvandrernes, eller om der er sket en blanding med det galliske sprog.
  Talrige stednavne i Bretagne er opkaldt efter disse klanledere der kom fra England, (plou-, tre-, lan-,).
  I den galliske tid var det nuværende Bretagne en del af Gallien. På latin blev landet kaldt Gallia Aremoricae (= "det Gallien, som vender mod havet").
  Bretagne betyder: "Lille Britanien").
  (NB: Bretagne hedder Llydaw på walisisk = "landet i det fjerne"), og det ser ud til, at emigrationen fra Wales stort set var afsluttet omkring år 600.
  >> Læs mere om Bretagne her fra WikiPedia på dansk.

  Great Bretagne - er store England.

 • Gallerne, kaldes armoricanerne.

 • Kelterne er en betegnelse, der i dag referer til kulturer og sprog i Wales, Cornwall, England, Irland, Skotland, Isle of Man, Frankrig, Spanien og Portugal.
  Romerne kaldte dem Gallere (tænk på Asterix). Grækerne kaldte dem Keltoi, folk der boede nord for Alperne over Frankrig til Spanien. I et bånd der gik fra Spanien
  til Polen og Ukraine og til England, Skotland og Ireland.
  Senere drog de ind i Balkan og angreb Delphi i Grækenland, men der led de store tab og blev slået tilbage. De fortsatte herefter ind i Turkiet.
  I dag tales der keltiske sprog i Irland, Skotland, Wales og i Bretagne.
 • Obotritter (tysk: Abodritter) var et vendisk og vest slavisk folkeslag, som boede i Nordtyskland omtrent i det område, som i dag hedder Mecklenburg og Holstein
  Nord for Hamburg..
  Læs mere om Obotritterne fra Wikipedia (på engelsk her).
  Øst for dem boede wilzerne.
 • Wilzerne - boede i området der idag er Polen.
  WikiPedia skriver om dem:
  The Veleti (Tysk: Wieleten; Polsk: Wieleci) eller Wilzi(ans) (og Wiltzes; Tysk: Wilzen) var en gruppe af middelalder folkeslag fra den vest slaviske folkegruppe,
  De er ofte blevet beskrevet som Vender, tilhørende andre slaviske grupper mellem Elben og Oder (grænsen mellem Tyskland / Polen idag) I slutningen af the 10th århundre blev de også kaldet Liutizians.

 • Venderne
  Wends eller Wendish (Old English: Winedas, Old Norse Vindr, German: Wenden, Winden, dansk: Vendere, Svensk: Vender)
  bliver brugt i de germaske sprog om de slaviske folkeslagene - der levede indenfor de idag tyske områder efter folkevandringen.

 • Øst slaviske folk - er det vi idag kalder Østeuropa - med de rusiske lande Ukraine, Rusland, Hvide Rusland og dele af Rumænien, Slovakia og Polen.
 • Frankerne udvidede deres område fra det nuværende Holland/Belgien til Frankrig og sydtyskland

 • Vandalernes rige fra 150 - Vandalerne var en ret fredelig germansk stamme, der levede i det nuværende Polen, bestående af bønder med en historie med vandringer under pres østfra. Ordet "vandal" er beslægtet med verbet "at vandre". Det tog dem omkring 300 år at forflytte sig fra det centrale Polen, senere flygtede de videre mod syd til romerriget.
  Udvandringen fra Polen startede omkring år 100 e.Kr.
  Vandalerne grundlagde omkring år 409 Andalusien,(i syd Spanien) som siges at have navn efter dem ("Vandalusien"). Men det er nok ikke korrekt.
  De erobrede Rom under den europæiske folkevandringstid i 455.
 • Langobarderne (latin Langobardi, urgermansk Langbärte) var et germansk folk oprindeligt fra Nordeuropa, måske Skandinavien, som migrerede sydpå, bosatte sig omkring Donau i Pannonien, hvorfra deres konge Alboin i 568 ledte dem i en invasion af det østromerske Italien. De etablerede det langobardiske kongerige i Italien (Regnum Italiae),
  anonyme skrift Origo gentis Langobardorum[1] fra det 7. århundrede og gengivet af Paulus Diaconus Historia gentis Langobardorum (første bog) fra det 8. århundrede
  Langobarderne kaldte sig oprindeligt for "Winnili" - se også vinnilerne herover og boede i det sydlige Skandinavien.
  Senere migrerede stammen mod syd og bosatte sig i et område de kaldte for "Scoringa"; på den sydlige kyst af Østersøen eller Bardengau ved Elben. Snart kom det til stridigheder med deres nye naboer wandalerne (vandalerne).

 • Sachserne udvandrer

Det var ikke alle saxere der udvandrede - de der blev i området blev indlemmet i Frankerriget under Karl den Store,
andre flygtede mod nord til Danerne. Andre saxere blev tvangs flyttet til Frankrig. De flygtede pga. af forfølgelser så langt væk som Transsylvanien (Rumænien) i det 11 århundrede.
Hvor de stadigvæk taler tysk.

Der var temmelig mange folkeslag i Europa, her en oversigt i det næste afsnit. Se også øverst i menuen - hvor der er link til andre dokumenter.


Ordliste med fremmede ord brugt i middelalderen:


Saxo brugte flere skriftlige kilder bl.a.:

 • den latinske Skjoldungsagaen
 • angelsaksiske krønike,
 • Adam af Bremen
 • Roskildekrøniken om Ansgar, år 1137-39.
 • Svend Aggesens danmarkshistorie.
 • Danelagstraktaten 886 mellem Alfred og Guthrum

Saxo's krøniker er en omfattende samling af informationer som giver et godt indblik i livet i tidlig middelalder.

 • Folkeslag i Europa:
 • Allemanerne - dem vi i dag kalder tyskerne. De boede helt nede i den sydllige del af Tyskland op mod Alperne.
  Ordet Allemagne - bruges stadigvæk i dag i det franske sprog for Tyskland!
 • Kort over Europa omkring år 400 med folkeslag.
 • Langobarderne
 • Friserne - fra Rømø til Holland - langs vadehavet ud mod Vesterhavet.
 • Baskere i Akvitanien i vest (nordlige del af Spanien)
 • Svebiske Rige - de boede i den nordvestlige del af Spanien ud mod Atlanterhavet. (Der hvor baskerne bor idag).
 • Sakserne tog magten over landskabet Borahtra (Westfalen) i 697.
 • Alaner i Burgund og Provence (sydlige del af Frankrig).
 • Bretoner i nordlige del af Frankrig, Bretagne.
 • Belgien (Wallonien).
 • Normannerne - vikinger fra Skandinavien.
 • Frankerne ->> læs mere om Frankerne her.
 • Tyske kejsere


Side er ajourført den 18/7 2015


Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03


© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com


Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.