MiddelalderInfo logo

Redaktør Flemming Elimar Jensen


Retur til forsiden!MiddelalderInfo
Folkeslag i Europa

Hvem var Frankerne
Meronvingerne
og mange andre folkeslag
i Europa!

Denne side er ajourført tirsdag 8. juni 2010

Folkevandringen i Europa

Folkevandringen i Europa i det 5 århundrede, Middelalderinfo


I de første 5 hundrede år e.Kr. skete der meget store omvæltninger i hele Europa, bl.a. fordi Romerriget kollapsede, dermed var de forskellige folkeslag,
som gennem mange hundrede år havde været underlagt Rom, nu blevet frie. Samtidig skete der store folkevandringer fra vikingerne som drog ud i verden for at finde nye områder.


Folkevandringen fra 1. til 5. århundrede
Perioden var præget af store folkevandringer fra vikingerne der drog rundt i hele Europa, samt af Hunnerne, et folkeslag fra Asien, som gennem mange hundrede år drog mod vest, til de kom ind i det område vi i dag kalder Europa. De slagtede og fordrev de lokale folkeslag, der flygtede for at komme væk fra de barbariske horder, som i kraft af deres våben og heste nemt kunne overvinde folkeslagene rundt omkring i Europa. Hunnerne trængte så langt vestpå som omkring Paris - dvs ind i midten af dagens Frankrig!
Der findes et område i nordfrankrig - hvor en del af områdets befolkning har spor af hunernes (mongolernes) indtrængen i Frankrig. Det kan ses i generne.
Søger efter mere info om dette.
Blev vist i en udsendelse fra National Geographic.


Det Østromerske Rige,
bestod af Bulgarien, Rumænien, Albanien, Grækenland og Tyrkiet samt en del af Syrien og Libanon langs middelhavs kysten.
Se kort øverst på siden.

Folkeslag i Europa:

Oversigt:

Dette kort kan bruges til at se hvor de forskellige folkeslag rejste hen:

Frankerriget

var et kongerige i den tidlige Middelalder.
Det eksisterede fra det 5. til det 9. århundrede, og det har fået navn efter frankerne, der egentlig var flere stammer.


Sakserne (saxere)

var et germansk talende folkeslag fra det nuværende Niedersachsen (fra Hamborg til syd for Hannover) og Holsten.
(Holsten ligger syd for Slesvig og ned til Hamborg området). Sakserne, Anglerne og Harderne flygtede fra deres områder og invaderede i det 5 århundrede Britannien (i dag England).

Hvad betyder deres navn Sax?
Ordet Sax (sachs) kommer fra et enægget kort sværd eller kampkniv.
Ordet saks stammer derfra - det er to korte klinger.

Der er bred enighed om at sakserne startede som en stammeforgrening eller krigerorden af den germanske Chauci-stamme,
og at deres navn, som er baseret på deres karakteristiske korte sværd, kaldet sachs, (saks) senere bredte sig til andre stammeforgreninger.
Det er desuden antaget at saksernes oprindelige land svarer til i dags Holsten og at sakserne gradvis bevægede sig ud derfra.

Middelalderens sunde kosttilskud

Saxerne plantede og spise meget kål, da de havde fundet ud af, at det beskyttede dem mod byldepest og skørbug,
bl.a. pga. det store indhold af c-vitamin. Kålen har gennem flere tusinde år været værdsat som en meget vigtig spise.
Egypterne bragte kålen frem på alterbordene - da de holdt folk raske. Op gennem middelalderen blev urter og kål plantet,
nye kål sorter dyrket, ofte kom de sydfra med munkene - og specielt i klostrenes urtehaver og kålhaver blev de dyrket i store mængder.
Enhver familie med bare lidt jord havde i middelalderen en kålhave!


Men det var ikke alle saxere der udvandrede - de der blev i området blev indlemmet i Frankerriget under Karl den Store,
andre flygtede mod nord til Danerne. Andre saxere blev tvangs flyttet til Frankrig. Saxerne flygtede pga. af forfølgelser så langt væk som Transsylvanien (Rumænien) i det 11 århundrede. Hvor de stadigvæk taler tysk.

>> Se mere uddybende information om Sakserne og deres sprog her.
>> Artikel om låneord og hvor de kommer fra

Vandalerne

var en øst germansk gruppe som trængte ind i det romerske rige i det 5 århundrede.
De kom fra et område idag Polen, og drog sydpå mod Østeuropa - området er idag Rumænien, derfra rejste de mod vest ind i Tyskland, nordlige del af Frankrig, og så sydpå gennem Frankrig og ind i Spanien helt ned i syd, der sejlede de over Middelhavet til Nordafrika, drog videre til Karthago (Tunesien) - og foretog derfra felttog mod Romerne i Italien, hovedstaden Rom. Samt mod Spanien østkyster, samt andre områder i Middelhavet så langt som til Grækenland.
Navnet Andalusia, tidligere (Vandalusia) i Spanien, kan komme fra navnet Vandal.

Scoterne (skotterne)

forlod Irland år 350 e. Kr. og rejste til Skotland. De flyttede deres hovedstad fra Irland til byen Stirling i Skotland.
Stirling var Skotlands hovedstad - og selve slottet Stirling var en kongelig borg indtil år 1975. Slottet lå meget strategisk ved floden Forth da det er indgangen till det skotske Højland. Byen har haft stor betydning lige siden romerne indtog Britania i det 5. århundrede.
Læs mere om kongeborgen Stirling på Wikipedia (engelsk).
Edinburgh har været hovedstad i Skotland siden år 1437.
Læs mere om Edinburgh her fra Wikipedia.

Picterne (caledoniere)

var de oprindelig keltiske beboer i det yderste nord i vore dags Skotland i perioden år 200 – 850. Det keltiske sprog er nu uddødt.
i det 4 århundrede rejse Scoterne ind det området.
Orkneyøerne var bosat af folk fra Skandinavien. Norge havde herredømmet over disse øer til år 1468.

Allemanerne

et germansk folk der levede langs den østlige side af Rhinen fra Mainz til Basel. Området kaldes i dag for Hessen.
Navnet Allemannerne (af germansk alle mand dvs. os alle), var en sammenslutning af stammer på østsiden af Rhinen.
Idag kaldes Tyskland Allemagne på de latinske sprog, fransk, spansk, italiensk.

Venderne

Venderne var et slavisk folk i den vestslaviske sprogfamilie, af samme gruppe som polakkerne, tjekkerne og sorberne.
De trængte frem langs sydkysten af Østersøen i det 10. - 12. århundrede og foretog røveriske overfald langs de danske kyster. Enkelte slog sig ned og oprettede egne landsbyer i Danmark f.eks. landsbyer på Lolland, som ender på -itse. Under deres fremtrængen mod nordvest nåede de så langt som til Holsten, hvor navnet Itzehoe endnu viser, at de slog sig ned i området.

Da de havde mest magt, trængte de op i Jylland, hvor kong Magnus den Gode af Norge og Danmark standsede dem efter slaget på Lyrskov hede.
Den endelige nedkæmpning af dem blev foretaget under ledelse af kong Valdemar 1. og biskop Absalon, hvis hærstyrker erobrede og ødelagde vendernes helligdom, Svantevit, en kæmpe træstatue med 4 hoveder der stod i byen Arkona på Rügen. Rügen er en ø der ligger ved Østersøen i Meklenburg-Pommern - syd for Lolland Falster i Tyskland. Dette "vendiske område" har gennem tiderne været under skiftende herskere, danskere, vender, svensker.
Området blev kristnet, der blev bygget kirker - og blev med pavens velsignelse gjort til et dansk len under Roskilde stift (kirke område).

 • Lombardiet - med Langobarderne - et folkeslag der boede omkring Milano i norditalien. Se kort her.
 • Kelternes/Britternes udvandring til Bretagne i år 449 e. Kr.
  De blev senere kaldt Bretoner. De havde taget deres keltiske traditioner og sprog med dem til det nye område.
 • Hunerne - var mongoler der trængte ind i Øst og VestEuropa og slagtede befolkningerne der. Se kortet herover.
 • Folkeslag i Europa se hele dokumentet her.
Merovingerne var en frankisk kongeslægt som regerede et rige (med meget skiftende grænser) i dagens Frankrig, Tyskland og Belgien fra det 5. århundrede til det 8. århundrede. .
 • Navnet Catelonia i Spanien kommer fra ordet Goterne!
  Det menes at Catalunya kommer fra ordet Gotholàndia, "Gothernes land" - Frankerne kaldte hele den Iberiske halvø for "Gothia".
 • Markomannerne - et vestgermansk folk fra den svebiske folkestamme. Levede mellem floden Maion o Donau omkring år 100 f.kr. De rejste omkring år 8 f.kr. ind i Böhmen hvor de grundlagde et rige. De angreb flere gange Rommerrigets grænser - men blev besejret af Kejser Marcus Aurelius i 180 e.kr.
 • Sveberne - var et vestgermansk folk, der stammede fra Midteuropa - de omfattede følgende stammer: markomannerne, semnonerne og alemannerne.
  Området Schwaben i Tyskland kommer derfra. Sveberne udvandrede til Nordvestspanien hvor de grundlagde det Svebiske Rige - et rige der bestod indtil år 585 e.kr.
  Da Vestgoterne kom til området og overtog kontrollen.
 • Baskere i Akvitanien i vest (nordlige del af Spanien)
 • Sakserne tog magten over landskabet Borahtra (Westfalen) i 697
 • Alaner i Burgund og Provence (sydlige del af Frankrig).
 • Belgien (Wallonien).

Goterne og andre folkeslag fra Skandinavien:

Alle disse folkeslag udvandrede fra området i perioden fra år 150 - 200 e. Kr. over Østersøen, til det vi idag kalder Polen og videre sydøst ned mod Sortehavet til området fra Krim øen mod vest til langs Sortehavet.
En del af disse gotere blev i området. En stor gruppe rejste mod vest og blev splittet op i 3 grupper, vestgoter og østgoter samt gepiderne.
>> læs mere om goterne her.

Normannerne

Var vikinger fra Skandinavien der hærgede den nordlige del af Frankrig der grænser op til den engelske kanal.

I et forsøg på at standse disse angreb gav den franske konge Karl den Enfoldige i året 911 et landområde til nogle af disse indtrængende vikinger fra Norden. Deres nye hjem blev kaldt Normandiet (norboernes land) - og deres leder Rolla, blev deres første hertug.

Vikingerne var vandt til at komme i deres fladbundede vikingeskibe og sejle ind i fjorde og floder - hvor de nemt kunne komme op på stranden og hærge og plyndrer som de lystede.
Vikingerne kæmpede altid til fods, men da de så hvordan franskmændene kæmpede med riddere til hest, kopierede de hurtigt denne skik, og blev efterhånden formidable krigere til hest.

Normannerne tænkte strategisk
Rollos oldebarn, hertug Richard 2. af Normandiet tilbød kong Æthelred af England sin søster som hustru. Dette ægteskab dannede senere baggrunden for det krav, som en senere efterkommer, Vilhelm Erobreren, rejste på den engelske trone. Han var blevet hertug af Normandiet i 1035.
Senere i år 1066 hævdede hertug Vilhelm af Normandiet (fik senere tilnavnet Eroberen) - der var fætter til Kong Edvard Bekenderen i England - at han var blevet lovet den engelske trone efter Kong Edvard, pga. ovennævnte ægteskab med Rollo's søster.
Da denne døde samlede hertug Vilhelm (Erobreren) en stor flåde og invaderede England.

Senere kæmpede Frankrig og England meget om området, indtil ca. år 1450, hvor Frankrig slog England ud af området. (Kanaløerne var og er dog stadig len under den engelske krone.).

Hertug Vilhelm kæmpede mod den nye engelske konge Harold, i et slag nær Hastings - og vandt herredømmet over England.


Warning: include(php/soeg.txt) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/middelalderinfo.dk/folkeslag-europa.php on line 336

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'php/soeg.txt' for inclusion (include_path='.:/php/includes:/usr/share/php') in /home/www/middelalderinfo.dk/folkeslag-europa.php on line 336


Kontaktinformation:

Redaktør af MiddelalderInfo:

Elimar
Flemming Elimar Jensen
Hjelmagervej 7, 1. - Løgten
8541 Skødstrup

Kontakt MiddelalderInfo pr. email her!

Mobil telefon nr. 50 50 26 03

Menu til websider på MiddelalderInfo (MI)

MiddelalderInfo

Søg og find

Tro & kirken

Diverse

Folkeslag/sprog

Håndværk etc.MiddelalderInfo 2010 - Side er ajourført tirsdag 8. juni 2010


© MiddelalderInfo 2015 - Elimar v/Flemming Elimar Jensen - Webmaster:  Web-Com

Besøgende på MiddelalderInfo siden 2004.